Quy trình đào tạo tự động
CLS.Enterprise cho phép thiết lập các chương trình đào tạo tự động, đảm bảo việc quản lý vận hànhcấp phát nội dung học tập trong nội bộ doanh nghiệp được diễn ra tự động theo đúng quy định.
Web meeting
Doanh nghiệp có thể tạo các lớp học trực tuyến tại nhiều điểm cầu khác nhau trong một thời điểm trên hệ thống của CLS.Enterprise. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp các tiện ích như: cho phép học viên phát biểu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video, thảo luận, chia sẻ file tài liệu để phục vụ cho việc dạy và học.
Web meeting
Doanh nghiệp có thể tạo các lớp học trực tuyến tại nhiều điểm cầu khác nhau trong một thời điểm trên hệ thống của CLS.Enterprise. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp các tiện ích như: cho phép học viên phát biểu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video, thảo luận, chia sẻ file tài liệu để phục vụ cho việc dạy và học.
Thi, kiểm tra trực tuyến
Doanh nghiệp chủ động thiết lập ngân hàng câu hỏi và tạo các bài thi kiểm tra dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm như điền chỗ trống, kéo thả, đoạn văn,... hoặc câu hỏi tự luận nhằm đánh giá chính xác nhất kết quả của học viên.
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Doanh nghiệp có thể tạo các khóa học E-learning đa dạng chủ đề với các định dạng khác nhau như: video, scorm, pdf, word, excel, png... trên hệ thống CLS.Enterprise. Thêm vào đó, hệ thống còn cho phép tạo các diễn đàn trao đổi giữa người dạy và người học giúp môi trường học tập thêm sinh động.
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Doanh nghiệp có thể tạo các khóa học E-learning đa dạng chủ đề với các định dạng khác nhau như: video, scorm, pdf, word, excel, png... trên hệ thống CLS.Enterprise. Thêm vào đó, hệ thống còn cho phép tạo các diễn đàn trao đổi giữa người dạy và người học giúp môi trường học tập thêm sinh động.
Hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết
Hệ thống cho phép xuất các loại báo cáo liên quan đến khóa học, người dùng, chi nhánh, kỳ thi và các dữ liệu liên quan khác. Trong mỗi loại báo cáo, quản trị viên có thể tùy chọn điều kiện lọc báo cáo để xuất báo cáo theo nhu cầu, mục đích sử dụng.